بوکسوری که جایگزین کارشناسان والیبال شد/ مشاوران بدون حکم! | هواداران فرناندو تورس

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

درون جلسه مشترک سرمربی تیم ملی والیبال ایران با سرپرست فدراسیون فردی حضور داشت که حضورش شائبه‌های زیادی را ایجاد کرد.